2021 Yılı Kooperatif Genel Kurul Toplantısı Bakanlık Temsilcisi

19 Şubat 2021

31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun H cetveline göre 1’inci derece Kadrolu Devlet Memurları için en yüksek yurt içi gündeliği 61,65 TL olarak belirlenmiştir.
 
Bu kapsamda 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 87’nci maddesi uyarınca 1’inci derece kadrolu devlet memurları için tespit edilen en yüksek yurt içi gündeliği esas alınarak, kooperatifler ve üst kuruluşlarının genel kurul toplantılarına görevlendirilecek "Bakanlık Temsilcisi" ücretleri bir temsilci için çalışma saatleri içinde 61,50 TL, çalışma saatleri dışında 123,00 TL olarak belirlenmiştir.
 
Öte yandan, 29/12/2020 tarihli ve 31349 sayılı Resmi Gazete'de (1.Mükerrer) yayımlanan Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nin (Seri No: 65) ekinde yer alan “Damga Vergisine Tabi Kağıtlar”a ilişkin tablonun “III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar” başlıklı bölümünün "2. Ticari Belgeler" başlığının “b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri” alt başlığında, 01/01/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bilançolar için 74,90 TLgelir tabloları için 35,80 TL damga vergisi belirlenmiş olup İl Müdürlüğümüze ibraz edilecek bu belgeler için damga vergisinin ödendiğine ilişkin makbuzun da eklenmesi gerekmektedir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.