2022 Yılı Bilirkişi Listesi

16 Mayıs 2022

09/07/2020 tarihli ve 31180 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri kapsamında, Malatya ilinde oturan veya mesleki faaliyetini icra eden ve başka bir Ticaret İl Müdürlüğünün sicil listesinde kayıtlı olmayan kişilerden, İl Müdürlüğümüze yapılan başvuruların değerlendirilmesi neticesinde Malatya İl Tüketici Hakem Heyeti ile Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Tüketici Hakem Heyetlerinde bilirkişilik görevi yapmak üzere oluşturulan ve güncelleme yapılan “2022 Yılı Bilirkişi Listesi” yayımlanmıştır.
 
2022 yılı Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişi Listesi için tıklayınız.
 
Bakanlığımız Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün 15/12/2020 tarih ve 59786321 sayılı yazısına istinaden, Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi gereğince bilirkişi listesinde yer verilen uzmanlık alanlarında ihtiyacı karşılayacak sayıda bilirkişi bulunmayan sektörler için İl Müdürlüğümüz tarafından yönetmelikte belirlenen tarihlere bağlı kalmaksızın her zaman sicil ve listeye aranan nitelikleri taşıyan bilirkişi kaydı yapılabilecektir.