Tüketici Hakem Heyeti Raportörleri Hizmet İçi Eğitimi Gerçekleştirildi

Tüketici hakem heyeti raportörleri hizmet içi eğitim programı 15-16 Kasım 2019 tarihinde Ticaret Bakanlığı temsilcileri, tüketici hakem heyeti raportörleri, tüketici hukuku alanında çalışan öğretim üyeleri ve mobil telekomünikasyon operatörleri temsilcilerinin katılımıyla Antalya’da gerçekleştirildi.

21 Kasım 2019

Açılışını Bakan Yardımcımız Sayın Sezai Uçarmak’ın yaptığı iki gün boyunca süren programda; abonelik sözleşmeleri, ayıplı mallar ve hizmetler, tüketici hakem heyetlerinde görev ve yetki, garanti belgesi ve satış sonrası hizmetler, mesafeli satış sözleşmeleri, finansal sözleşmeler, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler, taksitle satış sözleşmeleri, paket tur ve devre tatil sözleşmeleri, tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuat ile ilgili güncel Yargıtay kararları, güncel uyuşmazlık konuları ve Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS)  konularına değinilerek sunumlar yapıldı ve tüketici hakem heyeti raportörlerinin soruları cevaplandı.